Welkom op de website van Borgings Combinatie Nederland. BCN is een kwaliteitsborger die de inhoudelijke kwaliteitstoetsing volgens de BRL 5019 uitvoert binnen Nederland.

Het onderwerp van certificatie is: het managementsysteem voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit.  Het managementsysteemcertificaat dient te borgen, dat de aangetoonde vereiste kwalificaties binnen de toetsende organisatie daadwerkelijk en structureel worden ingezet voor het toetsen van de berekeningen, tekeningen, schema’s en overige schriftelijke dan wel digitale indieningsbescheiden van het Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit.