Curvers Raadgevende Ingenieurs zorgt voor de toetsing van scope D (Bouwfysica) en scope E (Installaties).

Curvers Raadgevende Ingenieurs is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van gebouwinstallaties en bouwfysica voor de utiliteitsbouw en woningbouw. Voor gebouwinstallaties omvat het werk meestal het maken van ontwerpen en de begeleiding bij de uitvoering. Het maken van tekeningen en bestekken is daarbij volledig geautomatiseerd. Berekeningen worden gemaakt volgens de N.E.N.-normen en ISSO.

Curvers Raadgevende Ingenieurs
Bezoekadres:
Rijksweg 95
6271 AD Gulpen

E:  info@curversri.nl
W: www.curversri.nl
T:  043 45 04 426